Categories

Xã Hội Nhật Bản

Những thông tin về xã hội Nhật

Những vấn đề nan giải của Nhật Bản

Khi nói về Nhật Bản những lúc về Việt Nam chơi thì cứ mở mồm ra là lại bị tụi bạn ném đá "Mày cuồng Nhật thế cơ à? Cái gì của Nhật cũng tốt hả?" Quả thực nếu mà được so sánh thì những cái mà Nhật tốt hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều.Nhưng…