Home / Tag Archives: Tiếng Nhật

Tag Archives: Tiếng Nhật

Chia sẻ kinh nghiệm học Kanji

Chia sẻ kinh nghiệm học Kanji Chia sẻ kinh nghiệm học Kanji kanji 310x165

Tiếng Nhật được xếp hàng ngôn ngữ khó nhất thế giới. Chưa nói đến chuyện chia động từ hay cấu trúc dịch ngược ngạo, Kanji cũng trở thành “mối đe dọa” cho bất kì ai …

Xem Chi Tiết