Home » Đăng ký Mạng & Điện Thoại » Hướng dẫn thay đổi cách thanh toán mạng wifi GMOBB

Hướng dẫn thay đổi cách thanh toán mạng wifi GMOBB

Hướng dẫn thay đổi cách thanh toán mạng wifi GMOBB

Sau khi

Đăng ký wifi của dịch vụ GMOBB

thì có nhiều bạn muốn thay đổi hình thức thanh toán từ thẻ tín dụng Credit về hình thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng Combini.

iSempai sẽ hướng dẫn các bạn các bước làm như sau:

Bước 1: đi đến trang đăng nhập hội viên của GMOBB,và đăng nhập bằng số ID và password có ghi trong tờ hợp đồng hoặc sau khi đăng ký xong cũng có hiện ra thông tin trên màn hình

https://ssl.gmobb.jp/navi/

gmobb1 Hướng dẫn thay đổi cách thanh toán mạng wifi GMOBB-iSempai.jp

Bước 2:Chọn お支払い方法の確認・変更

gmobb2 Hướng dẫn thay đổi cách thanh toán mạng wifi GMOBB-iSempai.jp

Bước 3:Bạn nhìn xuống phần お支払い方法の変更

gmobb3 Hướng dẫn thay đổi cách thanh toán mạng wifi GMOBB-iSempai.jp

tại đây có 3 sự lựa chọn là

  1. クレジットカード:Chuyển về hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng Credit
  2. 口座振替:Chuyển về hình thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng
  3. 請求書:Chuyển về hình thức thanh toán bằng Combini

Nếu bạn chọn thanh toán bằng Combini thì tiếp theo màn hình sẽ hiển thị phần điền họ tên và địa chỉ của mình vào.Các bạn điền như bài hướng dẫn lúc đăng ký là ok.

Còn nếu chọn hình thức thanh toán bằng ngân hàng thì màn hình sẽ hiển thị lựa chọn

  1. ゆうちょ銀行:Chuyển khoản bằng ngân hàng bưu điện
  2. ゆうちょ銀行以外:Chuyển khoản bằng các hệ thống ngân hàng khác

gmobb4 Hướng dẫn thay đổi cách thanh toán mạng wifi GMOBB-iSempai.jpLưu ý nếu chuyển đổi hình thức thanh toán sang bằng ngân hàng thì sau 1 vài ngày họ sẽ gửi giấy tờ xác nhận và yêu cầu mình đóng con dấu 印鑑(いんかん)vào tờ giấy đó và gửi trả lại cho họ để hoàn thành thủ tục ngân hàng.

Từ ngày đăng ký đổi sang hình thức ngân hàng thì sẽ sau khoảng 2 tháng mới có hiệu lực.Cho đến lúc đó thì hình thức thanh toán vẫn như cũ.

Còn nếu chuyển đổi sang thanh toán bằng Combini thì tháng sau trở đi là có hiệu lực luôn.

Mọi thắc mắc liên hệ ở Diễn Đàn iSempai: http://isempai.jp/forum/index.php