Home / Đời Sống (Trang 6)

Đời Sống

Những thông tin về đời sống tại Nhật Bản

Các loại Visa Nhật Bản

Visa Nhật Các loại Visa Nhật Bản japan visa 310x165

[toc] 1. Visa doanh nghiệp, du lịch Người nước ngoài thuộc quốc tịch của 1 trong hơn 50 quốc gia mà Nhật Bản cho phép miễn visa tạm thời thì chỉ cần 1 passport (hộ …

Xem Chi Tiết