Home / Đời Sống (Trang 5)

Đời Sống

Những thông tin về đời sống tại Nhật Bản

Nên mang gì sang Nhật p2

Nên mang gì sang Nhật p2-iSempai.jp

Nên mang gì sang Nhật p2 Tiếp theo phần 1: Giấy tờ, trang phục, thiết bị điển tử, vật dụng cá nhân, lương thực thực phẩm 6. Quà: Khi sang Nhật thỉnh thoảng sẽ có những …

Xem Chi Tiết

Cách đăng ký thẻ ngân hàng

Cách đăng ký thẻ ngân hàng-iSempai.jp

1. Những thứ cần mangGiấy tờ tùy thân có đi kèm thông tin cá nhân đầy đủ, ví dụ: Thẻ lưu trú (在留カード – zairyukaado) Bằng lái xe (運転免許証 – unten menkyosho) Bảo hiểm sức …

Xem Chi Tiết